Ondersteuning

De player staat aan, maar het scherm wordt te warm

Deze melding geeft aan dat het scherm te warm wordt.
Dit kan een aantal oorzaken hebben. De meest voorkomende reden van deze melding is een gebrek aan ventilatie/koeling van het scherm.

Schermen dienen zodanig te worden geplaatst dat een natuurlijke koeling mogelijk is. Een scherm geeft warmte af, deze warmte wordt door middel van ventilatie fans afgevoerd. De afgevoerde warmte moet weg kunnen vloeien. Indien een scherm (bijvoorbeeld) in een afgesloten kast is gemonteerd, kan het zijn warmte niet kwijt. Zorg ervoor dat het scherm aan de achterkant voldoende ruimte heeft voor luchtstroom en dat tevens de ruimte boven het scherm voldoende warme lucht kan afvoeren.

Raadpleeg de handleiding en instructies van de leverancier van het scherm voor de aanbevolen wijze van montage.